Kreacja

Kreacja

RYNKU I KONKURENCJI


Strategie

MARKI I KOMUNIKACJI, INSIGHT KONSUMENCKI


Kreacja

LOGO, KSIĘGA ZNAKU, KEY VISUAL, COPYWRITING


Projektowanie graficzne

MATERIAŁY REKLAMOWE, PRASOWE, KAMPANIE BILBORDOWE, KATALOGI REKLAMOWE, KATALOGI PRODUKTOWE, ULOTKI, FOLDERY, PREZENTACJE

Projektujemy i tworzymy efektywny i efektowny design.
Piszemy teksty reklamowe warte poczytania.
Angażujemy wiedzę, emocje, doświadczenie, kreatywność i technologię w prowadzeniu marki na co dzień.

Tworzymy logotypy i projektujemy pełne księgi identyfikacji wizualnej i key visual. Opracowujemy katalogi reklamowe i produktowe. Piszemy teksty reklamowe, przemówienia, artykuły sponsorowane i tworzymy kontent stron internetowych. Wymyślamy hasła i slogany reklamowe czasem zadziorne, wzbudzające emocje a czasem w prosty sposób identyfikujące odbiorcę z marką. Budujemy kampanie bilbordowe i prasowe. Prowadzimy bieżącą obsługę kreacyjną firm adekwatną do aktualnych trendów, cyklicznych wydarzeń kalendarzowych, wydarzeń w firmie i kraju konsekwentnie realizując ustaloną strategię marki.